0

Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. UAB ’’Baltic Ambition’’ zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności. Wymagania ogólne - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.2. Administratorem Twoich danych osobowych jest UAB ’’Baltic Ambition’’, kod podmiotu prawnego 302644705, adres ul. Ukmergės 364, 14190 Wilno, email info@prezentyplus.pl

1.3. Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności, aby zrozumieć, dlaczego i jak zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane. Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie poprosimy Cię o potwierdzenie, że zgadzasz się na używanie plików cookie, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Polityce prywatności.

1.4. Używamy Twoich danych osobowych na różne sposoby, w zależności od charakteru informacji i usług, z których korzystasz. Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy niektóre Twoje dane:

1.4.1. Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe
1) Kontaktując się na numer telefonu podany przez Ciebie podczas składania zamówienia, gdy składasz zamówienie i podajesz swoje dane, ale nie dokonujesz płatności. Niezbędne jest, aby w naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na prawidłowym wykonaniu umowy, móc skorzystać z podanego przez Ciebie numeru telefonu w celu skontaktowania się z Tobą i udzielenia pomocy w zakończeniu procesu płatności oraz konsultacji. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu danych mailowo na info@prezentyplus.pl lub kontaktując się z obsługą klienta.
2) Dostarczając zakupiony towar pod wskazany przez Ciebie adres dostawy. Jest to konieczne, abyśmy mogli wypełnić nasze zobowiązania umowne wobec Ciebie. Trudno byłoby nam wysłać zamówiony towar bez podania Twojego imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych.
3) Przesyłając Ci informacje o naszych nowych produktach i usługach poprzez takie platformy jak Facebook i Gmail. W ten sposób staramy się, abyś był zawsze na bieżąco z naszą ofertą. Wysyłamy te informacje tylko za Twoją zgodą.
4) Wysyłając wiadomości związane z naszymi usługami albo aktualizacje statusu zamówienia drogą mailową i SMS. Jest to konieczne, abyśmy mogli wypełnić nasze zobowiązania umowne wobec Ciebie (aby poinformować Cię, kiedy zamówiony towar zostanie dostarczony).
5) Organizując konkursy. Jest to konieczne, abyśmy mogli wypełnić nasze zobowiązania umowne wobec Ciebie; jeśli nie będziemy mogli wykorzystać Twoich danych, nie będziesz miał szans na wygranie.
6) Aby zidentyfikować Cię podczas składania zamówienia przez telefon. Jest to konieczne, abyśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie telefoniczne.
7) Zapobiegając i wykrywając oszustwa. Jest to konieczne, aby zapobiegać oszustwom i wykrywać oszustwa w celu ochrony Ciebie i prezentyplus.pl.
1.4.2. Informacje o płatności.
1) Przyjmując i zwracając środki. Jest to konieczne, abyśmy mogli wypełnić zobowiązania umowne wobec Ciebie.

2) Zapobiegając i wykrywając oszustwa. Jest to konieczne, aby zapobiegać i wykrywać oszustwa w celu ochrony Ciebie i prezentyplus.pl.

1.4.3. Historia Twojej komunikacji z nami. Informacje, które podajesz, na przykład telefonicznie (zapis rozmowy telefonicznej, gdy dzwonisz na linię obsługi klienta lub gdy dzwoni do Ciebie nasz konsultanta) lub e-mailem.

Świadcząc usługi i pomagając zapewnić jednolitą i wysoką jakość usług oraz ochronę naszych interesów. Jest to konieczne, abyśmy mogli wypełnić nasze zobowiązania umowne wobec Ciebie i mieć dowody na wypadek sporu dotyczącego jakości usług.

1.4.4. Historia zakupów i działalności. Twoje zakupy, przedmioty przechowywane w koszyku i działania za strony internetowej i aplikacji.

W przypadku sprzedaży towarów, świadczenia usług i pomocy, a także realizacji zwrotu środków. Jest to konieczne, abyśmy mogli wypełnić nasze zobowiązania umowne wobec Ciebie.

1.4.5. Podczas wysyłania spersonalizowanych wiadomości drogą mailową, na przykład o porzuconym koszyku.

Jest to konieczne, abyśmy mogli przypomnieć Ci, że w koszyku pozostał towar. Staramy się również wyjść na przeciw Twoim potrzebom, zainteresowaniom i zapewnić najwyższy poziom usług. U dołu każdego newslettera znajdziesz przycisk rezygnacji i zarządzania ustawieniami.

1.4.6. Informacje o Twoim urządzeniu. Informacje, które przekazujesz nam podczas przeglądania strony internetowej, w tym adres IP i typ urządzenia oraz rozdzielczość ekranu.

Używamy tych informacji do ulepszania i ochrony strony internetowej.

1.4.7. Nie musisz podawać nam takich danych osobowych, ale ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości zakupu towarów. Trudniej będzie również zapewnić maksymalny poziom jakości usług. Ale to Ty decydujesz, a my szanujemy Twój wybór.

1.4.8. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe na warunkach określonych w niniejszej Polityce oraz w przypadkach, gdy jest to konieczne do wyegzekwowania wymagań prawnych, czy w postępowaniach sądowych, administracyjnych lub innych pozasądowych procedur. Z tego powodu przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celu ochrony i zapewnienia praw swoich, Twoich i innych osób.

1.4.9. Twoje dane osobowe możemy przetwarzać również wtedy, gdy jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego lub w celu ochrony interesów Twoich lub innych osób fizycznych.

2. JAKIE DANE OSOBOWE UJAWNIAMY ODBIORCOM DANYCH

Chcemy zdobyć i utrzymać Twoje zaufanie, dlatego ujawnimy dane osobowe tylko wtedy, gdy będzie to konieczne.

2.1. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców, którzy są dla nas ważni, aby świadczyć Ci usługi, jak wskazano w niniejszym powiadomieniu.

2.1.1. Twoje dane osobowe możemy przekazywać naszym ubezpieczycielom i profesjonalnym doradcom w celu zarządzania ryzykiem, świadczenia profesjonalnego doradztwa, egzekwowania lub obrony wymagań prawnych;

2.1.3. Transakcje finansowe związane z zakupem towarów na stronie internetowej mogą być obsługiwane przez dostawców usług płatniczych. Ujawniamy Twoje dane dotyczące transakcji finansowych naszym dostawcom usług płatniczych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji transakcji, zwrotów i obsługi reklamacji;

2.1.4. W przypadku określonych usług możemy przekazywać Twoje dane osobowe innym usługodawcom, takim jak dostawcy hostingu stron internetowych, serwerów i ich utrzymania, firmy kurierskie, dostawcy usług poczty elektronicznej, newsletterów, usług ankietowych. Zawierając umowy z podwykonawcami, podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby nasi administratorzy danych również zachowali ich poufność.

2.2. Twoje dane osobowe możemy przekazywać nie tylko w określonych przypadkach, ale i w czasie realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych, a także w przypadku koniecznej ochrony Twoich interesów lub interesów innych osób. W celach marketingu bezpośredniego możemy przekazywać dane osobowe naszym partnerom za Twoją zgodą.

2.3. Odbiorcy danych, ukazani w niniejszej części, mogą mieć siedzibę również poza Rzeczpospolitą Polską, Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazując Twoje dane osobowe takim osobom, podejmiemy wszelkie niezbędne środki prawne, aby Twoje prawa do prywatności i ochrony danych osobowych były należycie chronione.

3. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane, przetwarzane w celu świadczenia usług, przechowujemy przez 5 (pięć) lat od ostatniego korzystania przez Ciebie z naszych usług;

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzania konkursów, promocji, gier przechowujemy przez 5 (pięć) lat od Twojego ostatniego udziału w organizowanych przez nas konkursach, promocji lub grze;

Twoje dane przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy przez 5 (pięć) lat od dnia otrzymania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego;

Twoje dane, przetwarzane w celu oceny, ulepszania i zapewnienia jakości profesjonalnej obsługi oraz w celu rozwiązywania potencjalnych lub powstałych sporów z klientami, są przechowywane przez 3 (trzy) lata od dnia otrzymania przez Ciebie odpowiednich danych.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane w powyższych okresach. Po wygaśnięciu okresu przechowywania danych osobowych, niszczymy je.

4. POWIADOMIENIA MARKETINGOWE

4.1. Za Twoją zgodą, będziemy przesyłać Ci wiadomości marketingowe pocztą elektroniczną, aby informować Cię o naszych nowościach i produktach.

4.2. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych wysyłanych przez prezentyplus.pl. Możesz to zrobić w dowolnym e-mailu, klikając link rezygnacji z subskrypcji w wiadomości marketingowej lub kontaktując z naszym działem obsługi klienta.

4.3. Kiedy anulujesz subskrypcję, zaktualizujemy Twoje dane osobowe, aby nie były już do Ciebie wysyłane wiadomości marketingowe.

4.4. Jeśli zrezygnujesz z komunikacji marketingowej, informacje o usługach, które subskrybujesz (takie jak aktualizacja statusu zamówienia) będą nadal dostarczane.

5. TWOJE PRAWA

5.1. Przysługują Ci następujące prawa w powiązane z danymi osobowymi:

5.1.1. prawo do otrzymania informacji o przetwarzaniu danych osobowych;

5.1.2. prawo dostępu do swoich danych osobowych, które posiadamy;

5.1.3. prawo do żądania sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które posiadamy (chociaż wiele z nich możesz sprostować logując się na swoje konto);

5.1.4. prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);

5.1.5. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

5.1.6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

5.1.7. prawo do przenoszenia danych (obowiązuje od 25.05.2018 r.);

5.1.8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

5.1.9. prawo do anulowania zgody na przetwarzanie Twoich danych.

5.2. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, masz pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych lub realizacji praw, napisz do nas na adres: info@prezentyplus.pl.

5.3. Prawo do otrzymania informacji o przetwarzaniu danych osobowych; Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych podczas zbierania danych. Zawsze możesz ją również znaleźć w niniejszej Polityce prywatności lub kontaktując z nami mailowo: info@prezentyplus.pl.

5.4. Prawo dostępu do danych osobowych. Masz prawo otrzymać od nas potwierdzenie przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie. Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo dostępu do nich oraz informacji o ich przetwarzaniu, takich jak cele przetwarzania danych osobowych, kategorie danych osobowych, odbiorcy danych osobowych itp. Przekażemy Ci kopię Twoich danych osobowych, o ile nie zostaną naruszone prawa i wolności innych osób.

5.5. Prawo do sprostowania danych osobowych. Masz prawo do sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych oraz zgodnie z celami przetwarzania, do uzupełnienia niedokładnych danych osobowych.

5.6. W niektórych przypadkach masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Możesz skorzystać z tego prawa, gdy: (1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; (2) cofniesz zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych; (3) nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub przez osobę trzecią; (4) dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, (5) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; (5) dane osobowe należy usunąć zgodnie z wymogami obowiązującego nas prawa. Ponadto, pamiętaj, że w niektórych przypadkach nie będziesz mógł skorzystać z tego prawa ze względu na obowiązujące wyjątki. Wyjątki te obejmują przypadki, w których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu: (1) korzystania z wolności wypowiedzi i informacji; (2) przestrzegania naszych zobowiązań prawnych; lub (3) w celu dochodzenia, egzekwowania lub obrony wymagań prawnych. Nie będziemy również wykonywać tych praw, jeśli interesy Twoje lub osoby trzeciej mają pierwszeństwo przed Twoimi podstawowymi prawami i wolnościami.

5.7. W niektórych przypadkach masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Z prawa tego można skorzystać w następujących przypadkach: (1) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych; (2) gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, aby zostały usunięte; (3) gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celów naszego przetwarzania, ale żądasz ich w celu ustalenia, dochodzenia czy obrony wymagań lub (4) jeśli nie wyrażasz zgody na ich przetwarzanie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub przez osobę trzecią. Jeżeli ograniczymy przetwarzanie danych osobowych, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe, ale nie będziemy ich dalej przetwarzać, za wyjątkiem: (1) za Twoją zgodą; (2) do wnoszenia, dochodzenia i obrony wymagań prawnych; (3) w celu ochrony praw innych osób fizycznych czy prawnych lub (4) w ważnym interesie publicznym.

5.8. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, ale tylko w zakresie, w jakim wykorzystujemy je dla naszych prawnie uzasadnionych interesów lub osoby trzeciej. Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że dane są przetwarzane z ważnych i prawnie uzasadnionych powodów, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub w celu wyrażenia, dochodzenia lub obrony wymagań prawnych.

5.9. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

5.10. Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe w usystematyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Nie będziesz jednak mógł skorzystać z tego prawa w przypadkach, gdy może to negatywnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób.

5.11. Jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy o ochronie danych osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba mieści się przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl. We wszystkich przypadkach prosimy o kontakt przed złożeniem reklamacji, abyśmy mogli wspólnie znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

5.12. W przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, przysługuje Ci prawo do anulowania jej w dowolnym momencie. Anulowanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed anulowaniem.

6. JAK WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIE

6.1. Nasza strona internetowa, podobnie jak wiele innych, również wykorzystuje pliki cookies. Są to małe pliki danych przechowywane na Twoim komputerze, które pomagają nam dostarczać treści szybciej i lepiej. Kiedy odwiedzasz lub korzystasz z naszych stron internetowych, a także za pośrednictwem naszych usług, aplikacji, narzędzi lub kanałów komunikacji, my lub nasi autoryzowani usługodawcy możemy używać plików cookie, aby pomóc ulepszyć stronę, a także w celach promocyjnych.

6.2. Pliki cookie zwykle nie zawierają żadnej informacji, która mogłaby bezpośrednio zidentyfikować użytkownika, ale Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, mogą być powiązane z korzystaniem przez Ciebie z komputera lub innego urządzenia, w tym z przeglądaniem stron internetowych, oraz inną informacją, uzyskaną i przechowywaną za pomocą plików cookie.

6.3. Strony internetowe osób trzecich:

6.3.1. Możemy współpracować z firmami zewnętrznymi (zwanymi powszechnie dostawcami usług), które za naszą zgodą mają możliwość umieszczania plików cookie stron trzecich na stronach internetowych lub w naszych miejscach usługowych, aplikacjach i narzędziach. Ci usługodawcy pomagają nam lepiej, szybciej i bardziej niezawodnie świadczyć usługi.

6.6.2. Należy pamiętać, że pliki cookie stron trzecich podlegają polityce prywatności stron trzecich, dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za przepisy prawne dotyczące prywatności.

7. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

7.1. Możemy okresowo zmieniać niniejszą Politykę prywatności, aby opisać sposób, w jaki postępujemy z Twoimi danymi osobowymi.

7.2. W przypadku istotnych zmian poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem strony internetowej lub innych odpowiednich środków komunikacji, takich jak e-mail, abyś mógł przejrzeć te zmiany przed dalszym korzystaniem z naszej strony internetowej.

8. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, dotyczące naszych danych osobowych i polityki prywatności, skontaktuj się z nami; aby skorzystać z praw wymienionych w powiadomieniu lub złożyć skargę, napisz do nas na maila na info@prezentyplus.pl.